Zajęcia podstawowe

Rytmika

Są to zajęcia ruchowo-rytmiczne przy muzyce i  z  wykorzystaniem różnych instrumentów, co ma istotny wpływ na wszechstronny rozwój dziecka. W trakcie zajęć – poprzez odpowiednio zaplanowane zabawy i ćwiczenia ruchowe – przedszkolaki poznają podstawowe  pojęcia muzyczne, rozwijają słuch i wrażliwość muzyczną. Zajęcie te aktywizują dzieci nieśmiałe, uczą samodyscypliny i wytrwałości. Pozwalają dziecku oswoić się ze swoim ciałem, poznać jego możliwości oraz poprawić koordynację ruchową.

Facebook